Władysławów

Władysławów Jednym z miejsc ciekawie położonych jest niewątpliwie wieś Władysławów. Wieś ta położona jest w powiecie tureckim, w gminie Władysławów, w województwie wielkopolskim. Miejsce to zlokalizowane jest między Pagórkami Złotogórskimi, które należą do Wysoczyzny Tureckiej. Jednakże nie zawsze była to wieś. W latach 1727-1870 oraz 1919-1934 było to miasto. W XVIII wieku było to miasto szlacheckie na prawach miejskich lokowane przez Władysława Jana Kretkowskiego, który był ówczesnym wojewodom chełmińskim. Ponadto od roku 1728 miasto było własnością rodu Gurowskich. Miasteczko to rozwijało się wtedy głownie za sprawą tkactwa, które w tym regionie uprawiane było w większości okolicznych miast i wsi. Cech tkacki po raz pierwszy został wymieniony w dokumentach z 1738 roku. Wtenczas do osady przybyli tkacze z Saksonii i Czech. Historia nie oszczędzała tego miejsca. Po drugim rozbiorze Polski Władysławów został wcielony do zaboru pruskiego. Rozwój tkactwa doprowadził do tego, że w tym miejscu powstało aż 35 warsztatów. Jednak już w 1807 roku miasto zostało przyłączone do Księstwa Warszawskiego, a w 1815 weszło w skład Królestwa Polskiego. Jednakże w 1870 roku w wyniku reformy administracyjnej miasto straciło prawa miejskie o pozostało wsią. Prawa zostały odzyskane na krótko miedzy rokiem 1919 a 1934, po czym znowu zostały one stracone. Za to po reformie w 1999 roku wieś weszła w skład województwa wielkopolskiego. Na terenie wsi zachowały się liczne zabytki. Można obejrzeć do dzisiaj miedzy innymi XVIII wieczny układ zabudowy architektonicznej. A także zespół domków z XVIII i XIX wieku, które charakteryzują się dachami krytymi czterospadowymi lub naczółkowymi. Natomiast na miejskim rynku postawiono figurę rokokową przedstawiającą świętego Jana Nepomucena, wraz z płaskorzeźbami innych świętych na cokole, które pochodzą z 1751 roku.