Historia Żydów na terenie powiatu tureckiego

Historia Żydów na terenie powiatu tureckiego Dzisiaj wciąż Żydzi uchodzą za osoby obdarzone zmysłem przedsiębiorczości. W wielu regionach przyczynili się oni do rozkwitu przemysłu. Na przykład Turek – miasto na terenie obecnego województwa wielkopolskiego zawdzięcza tej społeczności rozkwitu przemysłu tkackiego, z którego miasto to było znane w średniowieczu. Pierwszy raz o osiedleniu się społeczności żydowskiej w tym miejscu można było spotkać się we wzmiankach z XVIII wieku. Rozkwit kultury żydowskiej w tym mieście w powiecie tureckim trwał aż do drugiej połowy XIX wieku. Historia dla tego społeczeństwa jednak nie była łaskawa. Podczas II wojny światowej w Turku i Dobrej stworzono getto żydowskie, a później kolejne w Czachulcu, aby dokonać zagłady Żydów w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie. Jednakże pierwszy raz Żydzi pojawili się na tym terenie w 1789 roku, kiedy to zanotowano ich przybycie. Prócz tego zamieszkiwali tez miasto Dobra, gdzie mieściła się synagoga i cmentarz żydowski. Z roku na rok społeczeństwo to rosło w siłę, a w połowie XIX wieku posiadało już własną gminę. Można powiedzieć, że w owych latach stworzyli nawet swoja enklawę w obrębie miejskiego rynku oraz ulicy Kolskiej, ponieważ tam najczęściej zamieszkiwali. Tam też powstała kolejna synagoga oraz dom nauki. Warto wiedzieć, że do lat 60. XIX wieku Żydzi nie mogli nabywać praw ziemski, a tylko dzierżawić mieszkania, domy czy budynki gospodarcze. Mimo to parali się wieloma zawodami jak szewstwo, kuśnierstwo, krawiectwo czy też handlowali podczas miejskich targów i jarmarków. Kupcy żydowscy bardzo szybko upodobali sobie handel związany z przemysłem tkackim włókienniczym, który rozwijał się w Turku. Dostarczali oni surowców dla tkaczy, udzielali nawet kredytów kupieckich na procent. Jednakże podczas II wojny światowej całkowicie ich eksterminowano. Po wojnie nieliczne osoby ocalałe z getta wyjechały z tych terenów.