Zabytkowe miasto – Konin

Zabytkowe miasto – Konin Każde miasto w Polsce posiada jakieś zabytki, dla których warto to miejsce odwiedzić. Wbrew pozorom nawet miasta takie jak Konin posiadają ciekawe Stare Miasto, na terenie którego możemy znaleźć mnóstwo interesujących miejsc. W każdym mieście można przede wszystkim znaleźć zabytki sakralne i w tym mieście również ich nie zbrakło. Główne zabytki jakie można zobaczyć w Koninie to dzwonnica należąca do kościoła pw. św. Bartłomieja wybudowana w 1878 roku, kościół pod tym samym wezwaniem przy też plebania należąca do tego zespołu budynków, w której można zobaczyć zdobienia pilastrami jońskimi. Uwagę turystów bardzo często zwraca też zespół klasztorny ojców Reformatów. Zespół ten składa się z klasztoru oraz kościoła. Klasztor został wzniesiony w 1733 roku przez brata Mateusza Osieckiego. Wybudowano go na planie podkowy, jako dwukondygnacyjny budynek z wirydarzem w środku. Kondygnacje przedzielone są gzymsem kordowym. Warto zwrócić uwagę, że u zbiegu skrzydła wschodniego i skrzydła północnego mieści się rotunda na cokole, gdzie niegdyś stworzona była biblioteka. Obiekt ten dawniej był kościołem klasztornym, a od 1969 roku pełni funkcję kościoła parafialnego. W skład zespołu klasztornego oo. Reformatów wchodzi też kościół św. Marii Magdaleny, który został wybudowany w 1727 roku. Jest to typowy barokowy, jednonawowy kościół, wyróżniający się trzeba ołtarzami z drugiej połowy XVIII wieku. Ponadto w kościele tym można zobaczyć rzeźby z XV wieku. Pieta Chrystusa Frasobliwego, która została wykonana w charakterze ludowym, w 1430 roku, oraz Madonna z Dzieciątkiem wyrzeźbiona w stylu gotyckim w 1490 roku. Wybierając się do Konina warto zwrócić tez uwagę na klasycystyczny ratusz, który został ukończony w 1803 roku. Autorem tego projektu był Andrzej Pelletier, który musiał ograniczyć i dostosować projekt ratusza do licznych jezdni, szerokości rynku i innych obiektów, które położone były obok. Między innymi dlatego ratusz przypomina kształtem wydłużone wrzeciono.

XIX-wieczna historia Turka

XIX-wieczna historia Turka Mniej znane miasta również mogą być ciekawe, a niegdyś nawet odegrały ważną rolę zapisaną w historii Polski. Dość ważnym miastem powiązanym z wybuchem powstania styczniowego w 1863 roku był Turek. Historia głosi, że 4 lipca tego roku do miasteczka przybył oddział partyzancki generała Edmunda Taczanowskiego. Po mszy w lokalnym kościele ogłoszono „Manifest Rządu Narodowego. Za to pierwszego stycznia 186t roku został utworzony na tym terenie powiat turecki przez władcze carskie. Miasto to powoli się rozwijało. Bardzo ważny był przemysł na tym terenie. Pierwsza fabryka włókiennicza oraz zakład produkcji muślin powstały tutaj w 1908 roku. W tym czasie w miasteczku funkcjonowało ponad 350 zakładów tkackich. Jednakże niedługo potem wybucha wojna. We wrześniu 1914 roku miasto zajęły wojska Rzeszy, a na czele miasta stanął niemiecki gubernator. Jednakże miasto powoli się rozwijało. W 1916 roku powstała Kaliska Kolej Dojazdowa. Dopiero w 1918 roku Turek znów staje się miastem pod władaniem Polski. Aczkolwiek w wyniku II wojny światowej w roku 1939 znowu władzę nad miastem przejmuje wojsko niemieckie. Miasteczko i jego okolice wchodzą w skład Kraju Warty. Rok później utworzone zostało w Turku getto. Dopiero 21 stycznia 1945 roku nastąpił koniec okupacji niemieckiej na tych terenach, a władzę przejęła Armia Czerwona. Kilkanaście lat później miasto to znowu się rozwija. Budowane są nowe szkoły, zakłady tkackie i włókiennicze, ale też odkryto bogate złoża węgla brunatnego, dzięki czemu można było pomyśleć o inwestycjach w elektrownię. I faktycznie w 1960 roku rozpoczęto budowę pierwszej elektrowni oraz Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. W roku 1975 miejscowość ta wchodzi w skład województwa konińskiego, które w wyniku reformy w 1999 roku wchodzi w część województwa wielkopolskiego, i tak pozostaje do tej pory.

Getto wiejskie w Czachulcu

Getto wiejskie w Czachulcu Wiele osób pasjonuje się historia II wojny światowej, która dla wielu miejsc niestety nie jest powodem do dumy. Sporo osób nawet nie zdaje sobie sprawy w jak niewielkich miejscowościach działy się interesujące lub tragiczne wypadki. Na pewno getto wiejskie Czachulec jest jednym z miejsc, które nie jest znane. II wojna światowa obfitowała w postawnie właśnie tego typu miejsc na ziemiach polskich. Historia ta nie jest chlubna, ale mimo wszystko warto dowiedzieć się czegoś więcej. Pierwsze zbiorcze getto powstało w Turku, i działało do października 1941 roku, a w tym czasie Żydów wraz z podręcznym dobytkiem, przeniesiono do getta w Czachulcu, które nosiło nazwę Heidemuhle – która oznacza po prostu młyn na wrzosowisku. Nazwa ta prawdopodobnie miała powiązanie z młynem Galewskich, który widać było stojący na pobliskim wzgórzu, na terytorium getta, które porastał właśnie wrzos. Społeczeństwo żydowskie przewieziono tam wynajętymi od chłopów furmankami. Niektóre osoby zostały przewiezione wraz z dobytkiem takim jak meble czy też narzędzia do pracy w pozostawionych warsztatach. Cały teren getta zajmował ponad 1700 ha. W skład jego terytorium wchodziły miejscowości i wsie takie jak: Cegielnia kowalska, Dzierzbotki, leśnictwo, Niedźwiady, Józefina, Bielawski, Nowy Świat, Chuby, Miałczewskie Młyny, Czachulec Nowy i Młodzianów. Przyczyną powołania getta wiejskiego, co tworzyło precedens w skali okupowanej, przez faszystów Europy były widocznie względy ekonomiczne oraz brak środków lokomocji potrzebnych do przewiezienia tak pokaźnej liczby ludzi do getta w Łodzi. Kolejnym powodem, dla jakiego władze hitlerowskie zdecydowały się na takie rozwiązanie kwestii żydowskiej w Turku i okolicy, było przypuszczalnie rozpoczęcie w listopadzie 1941 roku tworzenia obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, gdzie z Czachulca było znacznie bliżej niż do Łodzi. Jednakże ważny był dla Niemców przymusu zagwarantowania mieszkań dla niemałej liczby przywiezionych do Turku osiedleńców, którzy zajmowali również zakwaterowania pożydowskie.

Interesujące konińskie zabytki

Interesujące konińskie zabytki Dla wielu osób ciekawe zabytki to tylko zamki, pałace i miejsca wydarzeń historycznych. Jednak także Konin może pochwalić się ciekawymi zabytkami, które wcale nie są gorsze niż te położone w Warszawie czy Krakowie. Na pewno jednym z ciekawszych miejsc w tym mieście jest Stare Miasto, gdzie można znaleźć zabytki sakralne, pomniki, czy ratusz. Interesujący dla zwiedzających może być też rynek. Nazywany bywał też Dużym Rynkiem, ale dzisiaj bardziej znany jest jako plac Wolności. Na rynku można zobaczyć zabytkowe kamienice takie jak – kamienica Jana Zemełki, która powstała w XVI wieku. Była ona pierwszym wymurowanym budynkiem w całym mieście. Jednakże jej renesansowy charakter został zaburzony w wyniku wielu przebudów. Obecnie jest to budynek dwukondygnacyjny ze sklepieniami beczkowymi w sieni oraz piwnicy, a także można w nim zobaczyć sklepienia krzyżowo – kolebkowe w piwnicach i na parterze budynku. Na rynku mieści się także Gmach Starostwa Powiatowego w Koninie. Jest to budynek architektonicznie zlokalizowany w klasycyzmie, z dachem naczółkowskim, który zbudowano w 1828 roku. Projektantem Gmachu był T. K. Pelletier, który był naczelnym Budowniczym Obwodu Konińskiego. Kolejnym ciekawym obiektem na terenie miejskiego rynku jest kamienica położona w narożniku ulicy Zofii Urbanowskiej i placu Wolności. Jest ona typem budynku klasycystycznego, ale z plastrami jońskimi, a także osobnym tympanonem i wieńcem z wykuta datą roku 1840. Jeszcze do II wojny światowej w kamienic tej swoją lokalizację miał Hotel Litewski. Również kamienica „Grodzka”, która można zobaczyć na placu Wolności jest ciekawym zabytkiem. Wybudowano ja w pierwszej połowie XIX wieku. Za panowania cara było to więzienie, gdzie swoja karę odbywał między innymi kapucyn ks. Maksymilian Tarejw – dowódca podczas powstania styczniowego w regionie konińskim. A do II wojny światowej znajdował się tutaj Hotel Polski.