Zabytkowe miasto – Konin

Zabytkowe miasto – Konin Każde miasto w Polsce posiada jakieś zabytki, dla których warto to miejsce odwiedzić. Wbrew pozorom nawet miasta takie jak Konin posiadają ciekawe Stare Miasto, na terenie którego możemy znaleźć mnóstwo interesujących miejsc. W każdym mieście można przede wszystkim znaleźć zabytki sakralne i w tym mieście również ich nie zbrakło. Główne zabytki jakie można zobaczyć w Koninie to dzwonnica należąca do kościoła pw. św. Bartłomieja wybudowana w 1878 roku, kościół pod tym samym wezwaniem przy też plebania należąca do tego zespołu budynków, w której można zobaczyć zdobienia pilastrami jońskimi. Uwagę turystów bardzo często zwraca też zespół klasztorny ojców Reformatów. Zespół ten składa się z klasztoru oraz kościoła. Klasztor został wzniesiony w 1733 roku przez brata Mateusza Osieckiego. Wybudowano go na planie podkowy, jako dwukondygnacyjny budynek z wirydarzem w środku. Kondygnacje przedzielone są gzymsem kordowym. Warto zwrócić uwagę, że u zbiegu skrzydła wschodniego i skrzydła północnego mieści się rotunda na cokole, gdzie niegdyś stworzona była biblioteka. Obiekt ten dawniej był kościołem klasztornym, a od 1969 roku pełni funkcję kościoła parafialnego. W skład zespołu klasztornego oo. Reformatów wchodzi też kościół św. Marii Magdaleny, który został wybudowany w 1727 roku. Jest to typowy barokowy, jednonawowy kościół, wyróżniający się trzeba ołtarzami z drugiej połowy XVIII wieku. Ponadto w kościele tym można zobaczyć rzeźby z XV wieku. Pieta Chrystusa Frasobliwego, która została wykonana w charakterze ludowym, w 1430 roku, oraz Madonna z Dzieciątkiem wyrzeźbiona w stylu gotyckim w 1490 roku. Wybierając się do Konina warto zwrócić tez uwagę na klasycystyczny ratusz, który został ukończony w 1803 roku. Autorem tego projektu był Andrzej Pelletier, który musiał ograniczyć i dostosować projekt ratusza do licznych jezdni, szerokości rynku i innych obiektów, które położone były obok. Między innymi dlatego ratusz przypomina kształtem wydłużone wrzeciono.

Konin – miasto przemysłu

Konin – miasto przemysłu Jednym z ciekawych miast, aczkolwiek często w wycieczkowych planach pomijanym jest Konin. Miasto to funkcjonuje również jako powiat grodzki dla pobliskich miasteczek. Niegdyś była to stolica województwa konińskiego, ale dzisiaj na tym terenie mieści się województwo wielkopolskie. Prze reformę administracyjną przeprowadzoną w roku 1999 województwo konińskie zostało częścią o wiele większego wielkopolskiego. Do dzisiaj jednak sporo osób myli się i mówi, że region ten jest nadal województwem. Niezmienne pozostaje położenie Konina w Dolinie Konińskiej, która jest chętnie odwiedzana przez wiele osób, ponieważ zlokalizowana jest ciekawie nad Wartą. Konin z liczbą mieszkańców około 78 tysięcy jest okolicznym największym ośrodkiem przemysłu. Przede wszystkim znane jest Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego, ponieważ na terenie tym nadal są liczne złoża węgla brunatnego, który jest tu cały czas wydobywany. Aczkolwiek bliskość dużych pokładów tego paliwa kopalnego sprzyja również funkcjonowaniu Zespołu Elektrowni Pątnów –Adamów-Konin, ponieważ do niej dostarczane jest paliwo kopalne z pobliskiej kopalni węgla brunatnego. Dzisiaj szacuje się, że elektrownia ta wytwarza aż 8,5% zapotrzebowania Polski na energię elektryczną. Warto też wiedzieć, że w Koninie funkcjonuje jedyna w Polsce huta aluminium. Ogólnie region koniński sprzyja bardzo rozwojowi wszelkiego rodzaju przemysły hutniczego przez bogate zasoby paliw kopalnianych, które potrzebne są potem do produkcji. Sieć transportowa gotowych wyrobów przeznaczonych do sprzedaży również jest dość dobrze rozwinięta, ponieważ oprócz tradycyjnej drogi lądowej można wykorzystać jeszcze rzekę Wartę, którą przepływa wiele małych statków towarowych. Prócz tego w Koninie mieści się port rzeczny, dzięki któremu miasto to ma dostęp z wód Morza Bałtyckiego.

Współczesny Konin

Współczesny Konin Bogata historia Konina w czasach średniowiecza i potopu szwedzkiego miała swoją kontynuację jeszcze w XIX i XX wieku. Jednakże obecnie Konin jest równie ciekawym miastem jak niegdyś. Czasy współczesne tego miasta zaczęły się na początku XX wieku. Przede wszystkim jednym z najważniejszych wydarzeń była strzelanina na placu Wolności w Koninie, do której doszło 11 listopada 1918 roku. Wydarzenia zaczęły się od wkroczenia Polskiej Organizacji Wojskowej do budynku szkoły handlowej, która zlokalizowana była w kamienicy Zemełki. Przez tę akcję pod kamienicą zgromadziły się tłumy, a żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej wchodząc do gmachu starostwa zażądali wydania broni. Aby temu zapobiec z pobliskich koszar wyszli żołnierze. W wyniku strzelaniny na ulicach miasta zginęło 7 osób. Pogrzeb nie obszedł się bez echa patriotycznego. W ramach upamiętnienia tego wydarzenia w toku 1984 postawiono tablicę upamiętniającą pamięć ofiar. W latach 20. XX wieku Konin stał się miastem rozwijającym się. Powiat koniński zamieszkiwało aż kilkanaście tysięcy ludzi. Prócz tego przemysł nadal się dobrze rozwijał. Przede wszystkim do tego rozwoju przyczyniły się linia kolejowa Poznań – Kutno, oraz budowa kanału Warta – Gopło. Niestety w wyniku II wojny światowej Konin został przyłączony do terenów ziemskich III Rzeszy, w ramach kraju Warty. Niechlubna historia byłego województwa konińskiego mówi też o eksterminacji tysięcy Żydów zamieszkujących na tych terenach do 1939 roku. Jednakże po wojnie miasto wróciło na tereny Polskie. Powoli wzrastała liczebność miasta, a także zwiększał się jego obszar. Również przemysł i gospodarka znacznie się rozwinęły. W okolicy zaczęto odkrywać złoża węgla brunatnego, co za skutkowało powstaniem pierwszych kopalni na tym terenie. Prócz tego odkryto złoża aluminium i wybudowano hutę aluminium. Do 1999 roku było to województwo konińskie, jednak obecnie od nazwy miasta pozostał tylko powiat koniński, a te tereny przyłączono do województwa wielkopolskiego.

Atrakcje turystyczne dla wszystkich

Atrakcje turystyczne dla wszystkich Jak każde miasto i Konin przygotowany jest do przyjazdu turystów. Sporo osób nawet nie wie, jak wiele interesujących miejsc i jak ciekawe zabytki można zobaczyć właśnie w tym niepozornym mieście. Z pewnością warto zwiedzić Morzysław, gdzie znajdziemy na przykład zabytki takie jak dzwonnicę kościoła świętego Wojciecha, która została wzniesiona w 1902 roku. Sam kościół św. Wojciecha również jest zabytkiem. Jest to neobarokowy zabytek sakralny, który był budowany w latach 1905-1914. Został on wybudowany po części na fundamentach istniejącej w tym miejscu wcześniej świątyni do XVIII wieku. Niedaleko mieści się też zabytkowy cmentarz kościelny z XIV oraz XV wieku. W centrum natomiast można znaleźć zabytkowe wieże ciśnień. Jedna z nich została zbudowana na początku lat 20, XX wieku obok dworca PKP, który obecnie pełni funkcję Wieży Ciśnień, natomiast druga z wież położona jest przy ulicy Parowozowej, a została zbudowana w latach 40. XX wieku. Kolejnym zabytkiem pozostałym z XX wieku jest dworek zlokalizowany przy alejach Pierwszego Maja. Kiedyś budynek ten pełnił funkcję pałacyku ślubów, a dzisiaj jest to siedziba hotelu Pałacyk. Kolejnym interesującym dworkiem jest ten położony przy ulicy Bydgoskiej 7, który również pochodzi z XX wieku. Wbrew pozorom Konin gości również kulturę i różnego rodzaju konkursy oraz festiwale. Każdego roku w okresie czerwca odbywa się w tym mieście Międzynarodowy Dziecięcy festiwal Piosenki i Tańca. Na festiwalu tym mogą zaprezentować się wykonawcy z całej Europy. W mieście tym mieści się też muzeum Okręgowe, w którym można obejrzeć czternaście wystaw stałych oraz obejrzeć skansen etnograficzny. Prócz tego w Koninie funkcjonuje Orkiestra Dęta KWB Konin, oraz chór Konin Gospel Choir. Ponadto cyklicznie odbywają się tutaj imprezy takie jak Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich, czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Nagrodę Milowego Słupa.