Konin – miasto przemysłu

Konin – miasto przemysłu Jednym z ciekawych miast, aczkolwiek często w wycieczkowych planach pomijanym jest Konin. Miasto to funkcjonuje również jako powiat grodzki dla pobliskich miasteczek. Niegdyś była to stolica województwa konińskiego, ale dzisiaj na tym terenie mieści się województwo wielkopolskie. Prze reformę administracyjną przeprowadzoną w roku 1999 województwo konińskie zostało częścią o wiele większego wielkopolskiego. Do dzisiaj jednak sporo osób myli się i mówi, że region ten jest nadal województwem. Niezmienne pozostaje położenie Konina w Dolinie Konińskiej, która jest chętnie odwiedzana przez wiele osób, ponieważ zlokalizowana jest ciekawie nad Wartą. Konin z liczbą mieszkańców około 78 tysięcy jest okolicznym największym ośrodkiem przemysłu. Przede wszystkim znane jest Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego, ponieważ na terenie tym nadal są liczne złoża węgla brunatnego, który jest tu cały czas wydobywany. Aczkolwiek bliskość dużych pokładów tego paliwa kopalnego sprzyja również funkcjonowaniu Zespołu Elektrowni Pątnów –Adamów-Konin, ponieważ do niej dostarczane jest paliwo kopalne z pobliskiej kopalni węgla brunatnego. Dzisiaj szacuje się, że elektrownia ta wytwarza aż 8,5% zapotrzebowania Polski na energię elektryczną. Warto też wiedzieć, że w Koninie funkcjonuje jedyna w Polsce huta aluminium. Ogólnie region koniński sprzyja bardzo rozwojowi wszelkiego rodzaju przemysły hutniczego przez bogate zasoby paliw kopalnianych, które potrzebne są potem do produkcji. Sieć transportowa gotowych wyrobów przeznaczonych do sprzedaży również jest dość dobrze rozwinięta, ponieważ oprócz tradycyjnej drogi lądowej można wykorzystać jeszcze rzekę Wartę, którą przepływa wiele małych statków towarowych. Prócz tego w Koninie mieści się port rzeczny, dzięki któremu miasto to ma dostęp z wód Morza Bałtyckiego.