Historia miasta Rychwał

Historia miasta Rychwał Dla wielu osób historia nie jest ważnym elementem w życiu. Jednakże jest wiele interesujących miast i miasteczek, które mają bogatą historię. Jednym z nich jest Rychwał, od którego nazwę wzięła gmina Rychwał, a generalnie nazwa ta pochodzi od właścicieli pierwszych ziem na tym terenie. Obecnie jest to część powiatu konińskiego, w województwie wielkopolskim. Miasto to należało już w średniowieczu do miast średniej wielkości. W tym wypadku potwierdzone jest to zapisem w rejestrze poboru cyzy, a także podatkiem płaconym na rzecz wojny trzynastoletniej prowadzonej z Zakonem Krzyżackim w XV wieku. Już w 1579 roku były na tym terenie czynne trzy gorzelnie, a także pracowali trzej szynkarze czy też działało dwóch komorników i ponad piętnastu innych rzemieślników. Jednakże kolejny wiek XVI aż do początku wieku XVII nie były łatwym okresem dla Rychwału. Niedobra sytuacja gospodarcza powodowała brak rozwoju, ale mimo wszystko miasteczko zmuszone było do płacenia wysokich podatków, oraz świadczeń na rzecz nie tylko właścicieli tytularnych, ale także do skarbu państwa. Złą sytuacje gospodarczą pogłębiły tylko pożary, które dość często wybuchały na tym terenie. Ale miasto wciąż się rozwijało w kierunkach przemysłowych. Funkcjonowały tam olejarnia, Mielcuch, przędzalnia wełny czy też siedmiu rzemieślników miało swoje zakłady. Rychwał dość często zmieniał swoich właścicieli. Na początku XVII wieku został nim Andrzej Złotnicki, który znany był z tego, że dokonał mnogich zapisów oraz nadań na domy, łąki czy ziemie uprawne. Przez to w tym wieku bardzo wiele toczyło się spraw o ziemie i majątki mieszczan zamieszkujących te ziemie, ponieważ ich majątki były sprzedawane, dzierżawione czy też przepisywane na inne osoby. Jednakże do dzisiaj zachowało się sporo zabytków świadczących o mieszczańskich posiadłościach na tym terenie.

Rychwał

Rychwał Gmina Rychwał położona jest w województwie wielkopolskim. Jest to gmina miejsko – wiejska. W jej skład wchodzi także miasto Rychwał, od którego gmina zaczerpnęła swoją nazwę. Miasto to położone jest na terenie powiatu konińskiego. Także to niewielkie miasto może mieć ciekawa historię, która zaczyna się już w XIV wieku. Pierwsza wzmianka dotycząca Rychwału pochodzi z 1394 roku. W latach 1394-1416 miasto pozyskało prawa miejskie. Miejsce to lokowane było na prawach niemieckich i tworzyło szlachecką własność prywatną. Historia mówi o tym, że lokacja Rychwału była sprawą kilkuetapową, która obejmowała zgodę króla na lokalizację, przygotowanie miejscowości do lokacji, zrobienie formalnej lokacji przez dysponenta. Po legalizacji przez kancelarię monarszą udzielono mieszkańcom osady prawa do parania się rzemiosłem i handlem wespół z prawem do organizowania sześciu jarmarków w roku. Właściciel nadał mieszkańcom place do osiedlenia, a także został wybudowany ratusz – siedziba władz, gdzie przebywali burmistrz oraz wójt wespół z ławą. Na przełomie XIV i XV wieków na peryferii Rychwału mieścił się zamek obronny z basztami oraz fosami, wybudowany na sztucznej wyspie. Jego właścicielem był Jana z Rychwału, jaki własną córkę Annę ożenił z Marcinem Zarembą ze Sławska. Ród Zarembów uchodził wówczas do najbardziej znamienitych rodów wielkopolskich. Za twórcę rodu Zarembów Rychwalskich uchodzi więc Marcin – drugi syn kasztelana sieradzkiego, jaki poprzez małżeństwo z Anną z Rychwału wstąpił we własność prywatną grodu z sąsiedztwem i od tamtej pory opatrzył się mianem jako Marcin z Rychwału, a jego latorośle jako Rychwalscy. Warto wspomnieć, że w 1437 roku został on zamianowany przez samego króla Władysława Jagiełłę na wojewodę kaliskiego za zasługi rycerskie. Po śmierci jego tytularnych dziedziców właścicielką Rychwału została Gabriela Złotkowska.

Rychwał a wojny

Rychwał a wojny Ciekawym miejscem dla historyków z pewnością jest gmina Rychwał, a także samo miasto Rychwał, które położone jest w województwie wielkopolskim. Z tym miejscem wiąże się sporo ciekawych wydarzeń, które miały miejsce już w średniowieczu. Na przykład w 1709 roku tereny te nawiedziła epidemia morowego powietrza, przez którą całe wioski pustoszały. W okolicach toczyła się też wojna – a właściwie plaga wojenna, która oznaczała grabieże dokonywane przez wojska, które ścigały kontrybucję. Historia tego regionu jest też ściśle powiązana ze społeczeństwem żydowskim, bowiem w XVIII wieku funkcjonowała tutaj nawet gmina żydowska, która już w drugiej połowie tego wieku osiągała spore sukcesy na polu gospodarki. W tym okresie ogólnie całe miasto się rozwijało, ale trwało to Az do II rozbioru Polski, podczas którego Rychwał trafił na tereny ziem pruskich. Kilkanaście lat później przejęli go Rosjanie, aż w końcu wszedł znowu do Królestwa Polskiego. Kolejne wybuchające w Polsce powstania nie omijały tych terenów. Po upadku jednego z nich w roku 1864 z mocy carskiego ukazu zaczęła się likwidacja miasta, a w 1870 roku Rychwał stracił prawa miejskie. Słynny dwór rychwalski również nie był spokojnym miejscem. Wiele razy zmieniał on swych właścicieli, ale z ruiny odbudował go dopiero Zygmunt Kretkowski. Jednakże podczas I wojny światowej miasto to znowu weszło pod panowanie niemieckie. W ten sposób w 1917 roku Rychwał odzyskał prawa miejskie. Na szczęście II wojna światowa nie poczyniła wielkich szkód w mieście, ale i tak władza została oficjalnie przejęta przez niemieckiego burmistrza. W miejscowości tej zapanował głód, nieobce były choroby, wysiedlono Żydów, przesiedlono na ich miejsce Niemców z ZSRR czy też innych republik nadbałtyckich. Zniszczono też wiele warsztatów rzemieślniczych. Dopiero po wyzwoleniu Rychwału 20 stycznia 1945 roku miasto zostało od nowa uporządkowane i uposażone.