XIX-wieczna historia Turka

XIX-wieczna historia Turka Mniej znane miasta również mogą być ciekawe, a niegdyś nawet odegrały ważną rolę zapisaną w historii Polski. Dość ważnym miastem powiązanym z wybuchem powstania styczniowego w 1863 roku był Turek. Historia głosi, że 4 lipca tego roku do miasteczka przybył oddział partyzancki generała Edmunda Taczanowskiego. Po mszy w lokalnym kościele ogłoszono „Manifest Rządu Narodowego. Za to pierwszego stycznia 186t roku został utworzony na tym terenie powiat turecki przez władcze carskie. Miasto to powoli się rozwijało. Bardzo ważny był przemysł na tym terenie. Pierwsza fabryka włókiennicza oraz zakład produkcji muślin powstały tutaj w 1908 roku. W tym czasie w miasteczku funkcjonowało ponad 350 zakładów tkackich. Jednakże niedługo potem wybucha wojna. We wrześniu 1914 roku miasto zajęły wojska Rzeszy, a na czele miasta stanął niemiecki gubernator. Jednakże miasto powoli się rozwijało. W 1916 roku powstała Kaliska Kolej Dojazdowa. Dopiero w 1918 roku Turek znów staje się miastem pod władaniem Polski. Aczkolwiek w wyniku II wojny światowej w roku 1939 znowu władzę nad miastem przejmuje wojsko niemieckie. Miasteczko i jego okolice wchodzą w skład Kraju Warty. Rok później utworzone zostało w Turku getto. Dopiero 21 stycznia 1945 roku nastąpił koniec okupacji niemieckiej na tych terenach, a władzę przejęła Armia Czerwona. Kilkanaście lat później miasto to znowu się rozwija. Budowane są nowe szkoły, zakłady tkackie i włókiennicze, ale też odkryto bogate złoża węgla brunatnego, dzięki czemu można było pomyśleć o inwestycjach w elektrownię. I faktycznie w 1960 roku rozpoczęto budowę pierwszej elektrowni oraz Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. W roku 1975 miejscowość ta wchodzi w skład województwa konińskiego, które w wyniku reformy w 1999 roku wchodzi w część województwa wielkopolskiego, i tak pozostaje do tej pory.

Historia Żydów na terenie powiatu tureckiego

Historia Żydów na terenie powiatu tureckiego Dzisiaj wciąż Żydzi uchodzą za osoby obdarzone zmysłem przedsiębiorczości. W wielu regionach przyczynili się oni do rozkwitu przemysłu. Na przykład Turek – miasto na terenie obecnego województwa wielkopolskiego zawdzięcza tej społeczności rozkwitu przemysłu tkackiego, z którego miasto to było znane w średniowieczu. Pierwszy raz o osiedleniu się społeczności żydowskiej w tym miejscu można było spotkać się we wzmiankach z XVIII wieku. Rozkwit kultury żydowskiej w tym mieście w powiecie tureckim trwał aż do drugiej połowy XIX wieku. Historia dla tego społeczeństwa jednak nie była łaskawa. Podczas II wojny światowej w Turku i Dobrej stworzono getto żydowskie, a później kolejne w Czachulcu, aby dokonać zagłady Żydów w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie. Jednakże pierwszy raz Żydzi pojawili się na tym terenie w 1789 roku, kiedy to zanotowano ich przybycie. Prócz tego zamieszkiwali tez miasto Dobra, gdzie mieściła się synagoga i cmentarz żydowski. Z roku na rok społeczeństwo to rosło w siłę, a w połowie XIX wieku posiadało już własną gminę. Można powiedzieć, że w owych latach stworzyli nawet swoja enklawę w obrębie miejskiego rynku oraz ulicy Kolskiej, ponieważ tam najczęściej zamieszkiwali. Tam też powstała kolejna synagoga oraz dom nauki. Warto wiedzieć, że do lat 60. XIX wieku Żydzi nie mogli nabywać praw ziemski, a tylko dzierżawić mieszkania, domy czy budynki gospodarcze. Mimo to parali się wieloma zawodami jak szewstwo, kuśnierstwo, krawiectwo czy też handlowali podczas miejskich targów i jarmarków. Kupcy żydowscy bardzo szybko upodobali sobie handel związany z przemysłem tkackim włókienniczym, który rozwijał się w Turku. Dostarczali oni surowców dla tkaczy, udzielali nawet kredytów kupieckich na procent. Jednakże podczas II wojny światowej całkowicie ich eksterminowano. Po wojnie nieliczne osoby ocalałe z getta wyjechały z tych terenów.

Historia Konina

Historia Konina Wiele osób zna ze słyszenia miasto Konin, ale nie każdy wie jak bardzo stare jest to miejsce, oraz jak ciekawą ma historię. Pierwszy raz miasteczko to było wspominane w 1293 roku, jako osada, która zlokalizowana jest pomiędzy rozlewiskami rzeki Warty. Między innymi można znaleźć też wzmianki o moście na szlaku pomiędzy Kruszwicą a Kaliszem z 1328 roku. Jednakże w Koninie toczyły się też wojny krzyżackie w wyniku których miasto zostało zniszczone praktycznie doszczętnie w 1331 roku. Jednakże z polecenia króla Kazimierza Wielkiego odbudowywano je w latach 1333 – 1370. Po odbudowie zostało ono otoczone murem, aby było bezpieczniejsze i zostało mianowane siedzibą okolicznego powiatu sądowego. Największy rozwój miasto to zanotowało na przełomie XV i XVI wieków. Niestety w kolejnym wieku przez epidemię, pożary, okupację i najazd Szwedów miast to poniosło kolejne straty. W wieku XVIII natomiast Konin znalazł się na terenie zajętym przez zabór pruski. Dopiero dzięki ustaleniom kongresu wiedeńskiego Konin został włączony do Królestwa Polskiego w ramach województwa kaliskiego, potem był on częścią guberni kaliskiej. W wieku XIX miasto znowu zostało odbudowane, po czym znowu było zdewastowane na skutek toczących się bitew powstania styczniowego w 1863 roku. Po tym okresie w końcu mógł rozwinąć się przemysł. Na terenie Konina powstała fabryka produkująca maszyny rolnicze, a także uruchomiono centralę telefoniczną w 1905 roku. Natomiast w 1916 roku powstała miejska elektrownia. Do dzisiaj Konin jest miastem przemysłowym, które znane jest głównie z wydobywania węgla brunatnego oraz potężnej elektrowni. Kiedyś miasto to było częścią województwa konińskiego, ale dzisiaj jest to już o wiele większe województwo wielkopolskie. Wprowadzona reforma województw spowodowała obniżenie się ważności tego miasta, ale nadal jest bardzo doceniane jako ośrodek przemysłowy.