Średniowieczna historia Turka

Średniowieczna historia Turka Każde miasto ma swoją historię. Jednakże jedne miasteczka maja ją bogatszą niż inne. Na przykład historia miasta Turek zaczyna się już w VI wieku przed naszą erą, gdy na tym terenie pojawili się pierwsi osadnicy. Osada Turek wspominana jest pierwszy raz w 1136 roku w bulli gnieźnieńskiej, która opisał papież Innocent II, bowiem w tym czasie osada ta była posiadłością arcybiskupów gnieźnieńskich. Natomiast w XII i XIII wieku była to część księstwa łęczyckiego, a jako teren województwa sieradzkiego przetrwał do czasu upadku Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Najazd Krzyżaków w 1332 roku spowodował liczne straty w osadzie, miedzy innymi spalono kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Prawa miejskie zostają nadane 25 kwietnia 1341 roku i do tej pory Turek przestaje już być tylko osadą. Stosowny dokument wydał arcybiskup gnieźnieński Janisław, a złożono go na ręce pierwszego wójta tego nowo mianowanego miasta – Jana Pruteno. Jednakże pod koniec XIV wieku jeszcze raz na miasto najechano i obrabowano posiadłości między innymi arcybiskupa gnieźnieńskiego, ponieważ miało to na celu zmuszenie arcybiskupa Bodzanty do odstąpienia od promocji jako kandydata na tron Siemowita IV. Dzięki temu istotnemu najazdowi na królową Polski koronowano Jadwigę Andegaweńską w roku 1384. Warto wspomnieć, że w 1515 roku odbył się pierwszy coroczny wielki jarmark miejski, które kultywowane są do dzisiaj. W wieku XVI w wyniku pożaru spłonęło wiele miejskich zabudowań, jednakże niektóre kamienice wybudowane w tamtym okresie zachowały się do dzisiaj na miejskim rynku. W roku 1793 część Wielkopolski w tym Turek przechodzą pod panowanie pruskie, ale w 1815 wracają jako ziemie Królestwa Polskiego. To właśnie w tym okresie w mieście powstało wiele nowych zabudowań, oraz zakładów pracy jak kuźnie. Został też wybudowany ratusz z małym więzieniem w piwnicach. Natomiast w 1820 miasto zostało uznane za osadę fabryczną, ponieważ przemysł znacznie się tu rozwinął.