Rychwał a wojny

Rychwał a wojny Ciekawym miejscem dla historyków z pewnością jest gmina Rychwał, a także samo miasto Rychwał, które położone jest w województwie wielkopolskim. Z tym miejscem wiąże się sporo ciekawych wydarzeń, które miały miejsce już w średniowieczu. Na przykład w 1709 roku tereny te nawiedziła epidemia morowego powietrza, przez którą całe wioski pustoszały. W okolicach toczyła się też wojna – a właściwie plaga wojenna, która oznaczała grabieże dokonywane przez wojska, które ścigały kontrybucję. Historia tego regionu jest też ściśle powiązana ze społeczeństwem żydowskim, bowiem w XVIII wieku funkcjonowała tutaj nawet gmina żydowska, która już w drugiej połowie tego wieku osiągała spore sukcesy na polu gospodarki. W tym okresie ogólnie całe miasto się rozwijało, ale trwało to Az do II rozbioru Polski, podczas którego Rychwał trafił na tereny ziem pruskich. Kilkanaście lat później przejęli go Rosjanie, aż w końcu wszedł znowu do Królestwa Polskiego. Kolejne wybuchające w Polsce powstania nie omijały tych terenów. Po upadku jednego z nich w roku 1864 z mocy carskiego ukazu zaczęła się likwidacja miasta, a w 1870 roku Rychwał stracił prawa miejskie. Słynny dwór rychwalski również nie był spokojnym miejscem. Wiele razy zmieniał on swych właścicieli, ale z ruiny odbudował go dopiero Zygmunt Kretkowski. Jednakże podczas I wojny światowej miasto to znowu weszło pod panowanie niemieckie. W ten sposób w 1917 roku Rychwał odzyskał prawa miejskie. Na szczęście II wojna światowa nie poczyniła wielkich szkód w mieście, ale i tak władza została oficjalnie przejęta przez niemieckiego burmistrza. W miejscowości tej zapanował głód, nieobce były choroby, wysiedlono Żydów, przesiedlono na ich miejsce Niemców z ZSRR czy też innych republik nadbałtyckich. Zniszczono też wiele warsztatów rzemieślniczych. Dopiero po wyzwoleniu Rychwału 20 stycznia 1945 roku miasto zostało od nowa uporządkowane i uposażone.