Rychwał

Rychwał Gmina Rychwał położona jest w województwie wielkopolskim. Jest to gmina miejsko – wiejska. W jej skład wchodzi także miasto Rychwał, od którego gmina zaczerpnęła swoją nazwę. Miasto to położone jest na terenie powiatu konińskiego. Także to niewielkie miasto może mieć ciekawa historię, która zaczyna się już w XIV wieku. Pierwsza wzmianka dotycząca Rychwału pochodzi z 1394 roku. W latach 1394-1416 miasto pozyskało prawa miejskie. Miejsce to lokowane było na prawach niemieckich i tworzyło szlachecką własność prywatną. Historia mówi o tym, że lokacja Rychwału była sprawą kilkuetapową, która obejmowała zgodę króla na lokalizację, przygotowanie miejscowości do lokacji, zrobienie formalnej lokacji przez dysponenta. Po legalizacji przez kancelarię monarszą udzielono mieszkańcom osady prawa do parania się rzemiosłem i handlem wespół z prawem do organizowania sześciu jarmarków w roku. Właściciel nadał mieszkańcom place do osiedlenia, a także został wybudowany ratusz – siedziba władz, gdzie przebywali burmistrz oraz wójt wespół z ławą. Na przełomie XIV i XV wieków na peryferii Rychwału mieścił się zamek obronny z basztami oraz fosami, wybudowany na sztucznej wyspie. Jego właścicielem był Jana z Rychwału, jaki własną córkę Annę ożenił z Marcinem Zarembą ze Sławska. Ród Zarembów uchodził wówczas do najbardziej znamienitych rodów wielkopolskich. Za twórcę rodu Zarembów Rychwalskich uchodzi więc Marcin – drugi syn kasztelana sieradzkiego, jaki poprzez małżeństwo z Anną z Rychwału wstąpił we własność prywatną grodu z sąsiedztwem i od tamtej pory opatrzył się mianem jako Marcin z Rychwału, a jego latorośle jako Rychwalscy. Warto wspomnieć, że w 1437 roku został on zamianowany przez samego króla Władysława Jagiełłę na wojewodę kaliskiego za zasługi rycerskie. Po śmierci jego tytularnych dziedziców właścicielką Rychwału została Gabriela Złotkowska.