Historia miasta Rychwał

Historia miasta Rychwał Dla wielu osób historia nie jest ważnym elementem w życiu. Jednakże jest wiele interesujących miast i miasteczek, które mają bogatą historię. Jednym z nich jest Rychwał, od którego nazwę wzięła gmina Rychwał, a generalnie nazwa ta pochodzi od właścicieli pierwszych ziem na tym terenie. Obecnie jest to część powiatu konińskiego, w województwie wielkopolskim. Miasto to należało już w średniowieczu do miast średniej wielkości. W tym wypadku potwierdzone jest to zapisem w rejestrze poboru cyzy, a także podatkiem płaconym na rzecz wojny trzynastoletniej prowadzonej z Zakonem Krzyżackim w XV wieku. Już w 1579 roku były na tym terenie czynne trzy gorzelnie, a także pracowali trzej szynkarze czy też działało dwóch komorników i ponad piętnastu innych rzemieślników. Jednakże kolejny wiek XVI aż do początku wieku XVII nie były łatwym okresem dla Rychwału. Niedobra sytuacja gospodarcza powodowała brak rozwoju, ale mimo wszystko miasteczko zmuszone było do płacenia wysokich podatków, oraz świadczeń na rzecz nie tylko właścicieli tytularnych, ale także do skarbu państwa. Złą sytuacje gospodarczą pogłębiły tylko pożary, które dość często wybuchały na tym terenie. Ale miasto wciąż się rozwijało w kierunkach przemysłowych. Funkcjonowały tam olejarnia, Mielcuch, przędzalnia wełny czy też siedmiu rzemieślników miało swoje zakłady. Rychwał dość często zmieniał swoich właścicieli. Na początku XVII wieku został nim Andrzej Złotnicki, który znany był z tego, że dokonał mnogich zapisów oraz nadań na domy, łąki czy ziemie uprawne. Przez to w tym wieku bardzo wiele toczyło się spraw o ziemie i majątki mieszczan zamieszkujących te ziemie, ponieważ ich majątki były sprzedawane, dzierżawione czy też przepisywane na inne osoby. Jednakże do dzisiaj zachowało się sporo zabytków świadczących o mieszczańskich posiadłościach na tym terenie.