Historia Konina

Historia Konina Wiele osób zna ze słyszenia miasto Konin, ale nie każdy wie jak bardzo stare jest to miejsce, oraz jak ciekawą ma historię. Pierwszy raz miasteczko to było wspominane w 1293 roku, jako osada, która zlokalizowana jest pomiędzy rozlewiskami rzeki Warty. Między innymi można znaleźć też wzmianki o moście na szlaku pomiędzy Kruszwicą a Kaliszem z 1328 roku. Jednakże w Koninie toczyły się też wojny krzyżackie w wyniku których miasto zostało zniszczone praktycznie doszczętnie w 1331 roku. Jednakże z polecenia króla Kazimierza Wielkiego odbudowywano je w latach 1333 – 1370. Po odbudowie zostało ono otoczone murem, aby było bezpieczniejsze i zostało mianowane siedzibą okolicznego powiatu sądowego. Największy rozwój miasto to zanotowało na przełomie XV i XVI wieków. Niestety w kolejnym wieku przez epidemię, pożary, okupację i najazd Szwedów miast to poniosło kolejne straty. W wieku XVIII natomiast Konin znalazł się na terenie zajętym przez zabór pruski. Dopiero dzięki ustaleniom kongresu wiedeńskiego Konin został włączony do Królestwa Polskiego w ramach województwa kaliskiego, potem był on częścią guberni kaliskiej. W wieku XIX miasto znowu zostało odbudowane, po czym znowu było zdewastowane na skutek toczących się bitew powstania styczniowego w 1863 roku. Po tym okresie w końcu mógł rozwinąć się przemysł. Na terenie Konina powstała fabryka produkująca maszyny rolnicze, a także uruchomiono centralę telefoniczną w 1905 roku. Natomiast w 1916 roku powstała miejska elektrownia. Do dzisiaj Konin jest miastem przemysłowym, które znane jest głównie z wydobywania węgla brunatnego oraz potężnej elektrowni. Kiedyś miasto to było częścią województwa konińskiego, ale dzisiaj jest to już o wiele większe województwo wielkopolskie. Wprowadzona reforma województw spowodowała obniżenie się ważności tego miasta, ale nadal jest bardzo doceniane jako ośrodek przemysłowy.