Historia miasta Rychwał

Historia miasta Rychwał Dla wielu osób historia nie jest ważnym elementem w życiu. Jednakże jest wiele interesujących miast i miasteczek, które mają bogatą historię. Jednym z nich jest Rychwał, od którego nazwę wzięła gmina Rychwał, a generalnie nazwa ta pochodzi od właścicieli pierwszych ziem na tym terenie. Obecnie jest to część powiatu konińskiego, w województwie wielkopolskim. Miasto to należało już w średniowieczu do miast średniej wielkości. W tym wypadku potwierdzone jest to zapisem w rejestrze poboru cyzy, a także podatkiem płaconym na rzecz wojny trzynastoletniej prowadzonej z Zakonem Krzyżackim w XV wieku. Już w 1579 roku były na tym terenie czynne trzy gorzelnie, a także pracowali trzej szynkarze czy też działało dwóch komorników i ponad piętnastu innych rzemieślników. Jednakże kolejny wiek XVI aż do początku wieku XVII nie były łatwym okresem dla Rychwału. Niedobra sytuacja gospodarcza powodowała brak rozwoju, ale mimo wszystko miasteczko zmuszone było do płacenia wysokich podatków, oraz świadczeń na rzecz nie tylko właścicieli tytularnych, ale także do skarbu państwa. Złą sytuacje gospodarczą pogłębiły tylko pożary, które dość często wybuchały na tym terenie. Ale miasto wciąż się rozwijało w kierunkach przemysłowych. Funkcjonowały tam olejarnia, Mielcuch, przędzalnia wełny czy też siedmiu rzemieślników miało swoje zakłady. Rychwał dość często zmieniał swoich właścicieli. Na początku XVII wieku został nim Andrzej Złotnicki, który znany był z tego, że dokonał mnogich zapisów oraz nadań na domy, łąki czy ziemie uprawne. Przez to w tym wieku bardzo wiele toczyło się spraw o ziemie i majątki mieszczan zamieszkujących te ziemie, ponieważ ich majątki były sprzedawane, dzierżawione czy też przepisywane na inne osoby. Jednakże do dzisiaj zachowało się sporo zabytków świadczących o mieszczańskich posiadłościach na tym terenie.

Zabytkowe miasto – Konin

Zabytkowe miasto – Konin Każde miasto w Polsce posiada jakieś zabytki, dla których warto to miejsce odwiedzić. Wbrew pozorom nawet miasta takie jak Konin posiadają ciekawe Stare Miasto, na terenie którego możemy znaleźć mnóstwo interesujących miejsc. W każdym mieście można przede wszystkim znaleźć zabytki sakralne i w tym mieście również ich nie zbrakło. Główne zabytki jakie można zobaczyć w Koninie to dzwonnica należąca do kościoła pw. św. Bartłomieja wybudowana w 1878 roku, kościół pod tym samym wezwaniem przy też plebania należąca do tego zespołu budynków, w której można zobaczyć zdobienia pilastrami jońskimi. Uwagę turystów bardzo często zwraca też zespół klasztorny ojców Reformatów. Zespół ten składa się z klasztoru oraz kościoła. Klasztor został wzniesiony w 1733 roku przez brata Mateusza Osieckiego. Wybudowano go na planie podkowy, jako dwukondygnacyjny budynek z wirydarzem w środku. Kondygnacje przedzielone są gzymsem kordowym. Warto zwrócić uwagę, że u zbiegu skrzydła wschodniego i skrzydła północnego mieści się rotunda na cokole, gdzie niegdyś stworzona była biblioteka. Obiekt ten dawniej był kościołem klasztornym, a od 1969 roku pełni funkcję kościoła parafialnego. W skład zespołu klasztornego oo. Reformatów wchodzi też kościół św. Marii Magdaleny, który został wybudowany w 1727 roku. Jest to typowy barokowy, jednonawowy kościół, wyróżniający się trzeba ołtarzami z drugiej połowy XVIII wieku. Ponadto w kościele tym można zobaczyć rzeźby z XV wieku. Pieta Chrystusa Frasobliwego, która została wykonana w charakterze ludowym, w 1430 roku, oraz Madonna z Dzieciątkiem wyrzeźbiona w stylu gotyckim w 1490 roku. Wybierając się do Konina warto zwrócić tez uwagę na klasycystyczny ratusz, który został ukończony w 1803 roku. Autorem tego projektu był Andrzej Pelletier, który musiał ograniczyć i dostosować projekt ratusza do licznych jezdni, szerokości rynku i innych obiektów, które położone były obok. Między innymi dlatego ratusz przypomina kształtem wydłużone wrzeciono.

XIX-wieczna historia Turka

XIX-wieczna historia Turka Mniej znane miasta również mogą być ciekawe, a niegdyś nawet odegrały ważną rolę zapisaną w historii Polski. Dość ważnym miastem powiązanym z wybuchem powstania styczniowego w 1863 roku był Turek. Historia głosi, że 4 lipca tego roku do miasteczka przybył oddział partyzancki generała Edmunda Taczanowskiego. Po mszy w lokalnym kościele ogłoszono „Manifest Rządu Narodowego. Za to pierwszego stycznia 186t roku został utworzony na tym terenie powiat turecki przez władcze carskie. Miasto to powoli się rozwijało. Bardzo ważny był przemysł na tym terenie. Pierwsza fabryka włókiennicza oraz zakład produkcji muślin powstały tutaj w 1908 roku. W tym czasie w miasteczku funkcjonowało ponad 350 zakładów tkackich. Jednakże niedługo potem wybucha wojna. We wrześniu 1914 roku miasto zajęły wojska Rzeszy, a na czele miasta stanął niemiecki gubernator. Jednakże miasto powoli się rozwijało. W 1916 roku powstała Kaliska Kolej Dojazdowa. Dopiero w 1918 roku Turek znów staje się miastem pod władaniem Polski. Aczkolwiek w wyniku II wojny światowej w roku 1939 znowu władzę nad miastem przejmuje wojsko niemieckie. Miasteczko i jego okolice wchodzą w skład Kraju Warty. Rok później utworzone zostało w Turku getto. Dopiero 21 stycznia 1945 roku nastąpił koniec okupacji niemieckiej na tych terenach, a władzę przejęła Armia Czerwona. Kilkanaście lat później miasto to znowu się rozwija. Budowane są nowe szkoły, zakłady tkackie i włókiennicze, ale też odkryto bogate złoża węgla brunatnego, dzięki czemu można było pomyśleć o inwestycjach w elektrownię. I faktycznie w 1960 roku rozpoczęto budowę pierwszej elektrowni oraz Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. W roku 1975 miejscowość ta wchodzi w skład województwa konińskiego, które w wyniku reformy w 1999 roku wchodzi w część województwa wielkopolskiego, i tak pozostaje do tej pory.

Konin – miasto przemysłu

Konin – miasto przemysłu Jednym z ciekawych miast, aczkolwiek często w wycieczkowych planach pomijanym jest Konin. Miasto to funkcjonuje również jako powiat grodzki dla pobliskich miasteczek. Niegdyś była to stolica województwa konińskiego, ale dzisiaj na tym terenie mieści się województwo wielkopolskie. Prze reformę administracyjną przeprowadzoną w roku 1999 województwo konińskie zostało częścią o wiele większego wielkopolskiego. Do dzisiaj jednak sporo osób myli się i mówi, że region ten jest nadal województwem. Niezmienne pozostaje położenie Konina w Dolinie Konińskiej, która jest chętnie odwiedzana przez wiele osób, ponieważ zlokalizowana jest ciekawie nad Wartą. Konin z liczbą mieszkańców około 78 tysięcy jest okolicznym największym ośrodkiem przemysłu. Przede wszystkim znane jest Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego, ponieważ na terenie tym nadal są liczne złoża węgla brunatnego, który jest tu cały czas wydobywany. Aczkolwiek bliskość dużych pokładów tego paliwa kopalnego sprzyja również funkcjonowaniu Zespołu Elektrowni Pątnów –Adamów-Konin, ponieważ do niej dostarczane jest paliwo kopalne z pobliskiej kopalni węgla brunatnego. Dzisiaj szacuje się, że elektrownia ta wytwarza aż 8,5% zapotrzebowania Polski na energię elektryczną. Warto też wiedzieć, że w Koninie funkcjonuje jedyna w Polsce huta aluminium. Ogólnie region koniński sprzyja bardzo rozwojowi wszelkiego rodzaju przemysły hutniczego przez bogate zasoby paliw kopalnianych, które potrzebne są potem do produkcji. Sieć transportowa gotowych wyrobów przeznaczonych do sprzedaży również jest dość dobrze rozwinięta, ponieważ oprócz tradycyjnej drogi lądowej można wykorzystać jeszcze rzekę Wartę, którą przepływa wiele małych statków towarowych. Prócz tego w Koninie mieści się port rzeczny, dzięki któremu miasto to ma dostęp z wód Morza Bałtyckiego.